Apartament Premium 2

 

Niezależny i komfortowy

Indywidualny Apartament Premium 2 zlokalizowany na parterze budynku w spokojnej części miasta. Dogodny dojazd, bezpłatny parking, punkty handlowe (również sklep 24/7) w okolicy. Apartament posiada wysoki standard wykończenia wnętrz i jest kompletnie wyposażony. Bardzo szybki internet (wi-fi, LAN), telewizja kablowa i satelitarna.

W skład apartamentu wchodzi:
salon (telewizor led, biurko, balkon, witrynka, lampka, stolik, narożnik z funkcją spania),
sypialnia (łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, sejf, telewizor led, pościel),
kuchnia (lodówka, kuchenka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, okap, czajnik, zmywarka, stół, krzesła, komplet garnków, talerzy, sztućców i innych art. kuchennych),
łazienka (przestronna kabina prysznicowa, pralka, ręczniki, suszarka do włosów)
Na wyposażeniu również żelazko, deska do prasowania, odkurzacz, suszarka na bieliznę, stolik i krzesełka balkonowe, wiatrak.

 • śniadanie można zjeść w Hotelu Fryderyk (w godz. 7:00-10:00) w cenie 50 zł od osoby lub z dostawą do Apartamentu w cenie 80zł od osoby (od 7:00 do 11:00)
 • możliwość sprzątania na życzenie (za dopłatą)
 • budzenie na życzenie (darmowe)
 • transfer z/na lotnisko (za dopłatą)

Palenie w apartamencie jest zabronione!

Regulamin Apartamentu Premium 2

 

 Cennik wynajmu

Ilość osób 1-4

Pierwsza doba: 389 zł brutto
Druga i kolejne doby: 329 zł brutto

Uwaga: Zwrotny depozyt na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości 500 PLN należy uiścić kartą po przyjeździe. Depozyt podlega zwrotowi w całości pod warunkiem, że podczas pobytu w obiekcie nie zostały wyrządzone szkody.


Przy dłuższym pobycie możliwy rabat.

 

Pytania i rezerwacja:

tel. 77 421 04 26 (recepcja Hotelu Fryderyk czynna 24 h na dobę)

Odbiór kluczy, meldunek i rozliczenie w Hotelu Fryderyk, ul. Chopina 12, Nysa

 

 


 

 

 

Regulamin Apartamentu Premium 2

 

 

Regulamin wynajmu mieszkania na doby przez firmę JBK Joanna Krzemień reprezentowaną przez jej właścicielkę Joannę Krzemień z siedzibą w Nysie 48-300 Nysa ul. Szopena 12 zwanym Wynajmującym.

Kontakt z wynajmującym lub jego przedstawicielem tel. (+48 731-917-171 lub +48 77 421 04 26 ), adres poczty elektronicznej email: rezerwacja@fryderyk.nysa.pl§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie: mieszkania „ Apartament Fryderyk Premium 2” 48-304 Nysa ul. Osmańczyka 24 m1 o powierzchni ok 47 m² i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu przez Najmującego, jak również poprzez dokonanie rezerwacji elektronicznie lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w mieszkaniu przez Najemcę. Dokonując ww. czynności, Najemca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie mieszkania.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej apartament.nysa.pl

 

 

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Mieszkanie „ Apartament Fryderyk Premium 2” wynajmowane jest na doby noclegowe.

 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 dnia następnego.

 3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Najemca powinien zgłosić telefonicznie Wynajmującemu pod numerem (+ 48)731-917-171, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: rezerwacja@fryderyk.nysa.pl jak najszybciej. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku najemców nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest okazanie wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisanie karty pobytu, zaakceptowanie regulaminu oraz uregulowanie należności za pobyt (ewentualnie okazanie karty kredytowej do preautoryzacji)

 2. Wynajmujący ma prawo odmówić wykonania usługi na rzecz Najemcy, który:
  - nie udostępni do wglądu ważnego dowodu tożsamości

- odmawia zapłaty należności lub preautoryzacji na karcie kredytowej
- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
- podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin

 1. Obowiązujące ceny prezentowane są na stronie www.apartament.nysa.pl są cenami brutto oraz obejmują koszty związane z czynszem, centralnym ogrzewaniem, dostawą i zużyciem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzeniem ścieków oraz korzystania, internetu, Tv i wyposażenia mieszkania.

 2. Przez cały czas pobytu w mieszkaniu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

 3. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zapłata zadatku w wysokości 50% wartości usługi noclegowej w terminie 1 dnia od złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

 4. Zadatek nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, dlatego bardzo prosimy o przemyślane terminy rezerwacji.

 5. Pełna należność za pobyt pobierana jest gotówką lub kartą kredytową w dniu przyjazdu. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem otrzymania kluczy do mieszkania.

 6. Przy przekazywaniu kluczy przez Wynajmującego lub jego przedstawiciela pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 400 PLN (gotówką lub kartą kredytową-preautoryzacja)

 7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Najemcy z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np. wcześniejsze zakończenie pracy, choroba: Najemcy, członka jego rodziny, inne wypadki losowe dotyczące Najemcy) zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

 

 

 

§4 ZABEZPIECZENIE MIESZKANIA

 1. Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia mieszkania, przez co rozumie się zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczaniu. Należy także starannie przechowywać klucze, tak by nie miały do nich dostępu osoby trzecie. Zakazuje się wynoszenia z mieszkania znajdujących się w nim rzeczy należących do Wynajmującego.

 2. Nie można udostępniać ani przekazywać mieszkania osobom trzecim. Z mieszkania może korzystać uzgodniona z wynajmującym liczba osób, jednak nie większa, niż 4.

 3. Najemca nie może przekazywać mieszkania osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 4. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania wynajmowanego mieszkania w należytym stanie.

 5. Przekazanie kluczy Najemcy jak i ich zwrot odbywa się w Hotelu Fryderyk w Nysie ul. Szopena 12 48-300 Nysa, lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- w ww mieszkaniu.

 6. Wynajmujący kategorycznie zakazuje palenia papierosów i innych używek wewnątrz mieszkania.

 7. Wynajmujący nie zgadza się na pobyt zwierząt w mieszkaniu bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu.

 8. Wynajmujący obciąży Najemcę: za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN; za palenie tytoniu i innych używek na terenie Apartamentu kwotą 400,00 PLN; za dewastację Apartamentu, kwotą równoważną cenie jego wynajęcia przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

 9. Osoby niezameldowane w mieszkaniu mogą gościnnie przebywać w mieszkaniu od godziny 8:00 do godziny 22:00.

 10. Za dodatkowe osoby znajdujące się w wynajmowanym mieszkaniu przez Najemcę po godzinie 22:00, będzie naliczana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wynajmujący zastrzega sobie prawo pobrania tej opłaty z kaucji Najmującego wpłaconej w pierwszym dniu pobytu w wynajmowanym mieszkaniu.

 11. Wynajmujący oraz obsługa mieszkania nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego mieszkania. Prawo wejścia do wynajętego mieszkania przez Wynajmującego pozostawia się Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Najemcy i przebywających osób lub w przypadku niestosowania się Najemcy i przebywających osób do niniejszego regulaminu, co może skutkować natychmiastowym usunięciem Najemcy z wynajmowanego mieszkania bez zwrotu kwoty za niewykorzystany czas najmu.

 

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Odpowiedzialność: Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego pobytu Najemcy w mieszkaniu.

 2. Wynajmujący oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Najemcy, które zostały uszkodzone lub pozostawione przez Najemcę w mieszkaniu podczas pobytu i po jego opuszczeniu.

 3. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o wszelkich zniszczeniach i szkodach niezwłocznie po ich zaistnieniu.

 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, należących do Najemcy.

 5. Najemca obciążony jest odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w mieszkaniu, które powstały bezpośrednio z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji, obciążenia karty płatniczej Najemcy za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 6. W okresie trwania najmu do przebywania w mieszkaniu upoważnione są jedynie osoby zgłoszone w karcie pobytu.

 7. W przypadku uszkodzenia mieszkania w sposób uniemożliwiający jego wynajmowanie kolejnym najemcom, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy, który odpowiadał za wynajem mieszkania kosztami niezrealizowanych rezerwacji w czasie usuwania wynikłej z jego winy szkody.

 8. Najemca zobowiązany jest do utrzymania ciszy nocnej w godzinach 22.00-8.00.

 9. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do przydzielenia Najemcy innego lokum o podobnym standardzie, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego wybrane przez Najemcę mieszkanie nie będzie dostępne. W przypadku braku wolnych terminów Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.

 10. Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przyłącza internetowego w wynajmowanym mieszkaniu oraz za rozsyłane treści i piliki oraz ściągane treści i pliki.

 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii od niego niezależnych, np. przerw w dostawie wody, prądu, sygnału tv, sygnału internetowego i itp.

 12. Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności o której mowa w art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

 13. Przedmioty pozostawione przez Najemcę po ustaniu stosunku najmu będą odesłane (na jego wyraźną prośbę) na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Wynajmujący przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie, a następnie uznaje się je za porzucone. Rzeczy pozostawione w lodówce będą wyrzucane.

 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego najmującego lub osób z nim przebywających w wynajmowanym mieszkaniu.

 


§6 WARUNKI KORZYSTANIA Z MIESZKANIA

 1. W mieszkaniach obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych, oraz ogólnie pojętego zakłócania spokoju. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku Wynajmujący zastrzega, iż ma prawo natychmiast usunąć Najemcę z wynajmowanego mieszkania bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas najmu oraz bez zwrotu kaucji. Wynajmujący i osoby trzecie zaproszone do mieszkania przez Najemcę, odpowiadają za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania jak i budynku.

 2. Zabronione jest prowadzenie w mieszkaniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza takiej, której charakter związany jest z przyjmowaniem klientów.

 3. Powyższe postanowienia nie są naruszane, jeżeli charakter najmu mieszkania zakładał stałe lub okresowe udostępnianie go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom. Taki charakter najmu powinien być zgłoszony podczas zakładania rezerwacji.

 4. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy do mieszkania, wydanych w dniu przekazania mieszkania , Wynajmujący, zastrzega sobie prawo do odjęcia kosztu dorobienie kluczy i/lub wymiany zamków, z kaucji zwrotnej.

 5. Najemcy zabrania się wymieniać zamki oraz samodzielnie dorabiać klucze do mieszkania. Istnieje możliwość otrzymania większej ilości kompletów kluczy, jednak musi to wynikać z liczby osób zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniu podczas rezerwacji.

 6. Najemca nie ma prawa wprowadzać przeróbek ani innych zmian w mieszkaniu.

 7. Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do mieszkania przez Najemcę, równoznaczne jest z tym, że mieszkanie zostało oddane do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Najmującego.

 9. Najemca zobowiązuje się do pozostawienia mieszkania Wynajmującego w stanie w jakim go zastał.

 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w wynajmowanym mieszkaniu nie wolno Najemcy używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabronione jest używanie otwartego ognia np. świec. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.


§7 OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Najemca wynajmujący mieszkanie zobowiązany jest do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w budynku, gdzie znajduje się mieszkanie.

 2. Najemca zobowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze oraz otoczenie budynku.

 3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.

 4. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 5. Zabrania się Najemcy nadmiernego hałasowania na terenie mieszkania i części wspólnych budynku w którym się znajdują, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych lokatorów innych mieszkań.

 6. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia i zapalania świeczek. Nie przestrzeganie zakazu może skutkować zatrzymaniem kaucji wpłaconej przez Klienta przy obiorze kluczy pierwszego dnia pobytu.

 

 

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Najemca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszelkich sytuacjach, których zaistnienie byłoby niezgodne z regulaminem za pomocą kontaktu telefonicznego pod numer Wynajmującego (+ 48)731-917-171 i wysłaniem informacji na adres poczty elektronicznej Wynajmującego e-mail: rezerwacja@fryderyk.nysa.pl

 2. Wynajmujący dokłada wszelkich starań aby zapewnić swoim Najemcom komfortowy i niezakłócony pobyt w udostępnianych przez siebie mieszkaniach. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące działań oraz wykonywania zobowiązań Wynajmującego powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich zaistnieniu lub zauważeniu, aby umożliwić Wynajmującemu podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu.

 3. Rezerwacji w ramach wynajmu mieszkania mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w mieszkaniach jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich.

 4. W kwestiach nieuregulowanych w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Wynajmującego.

 
Hotel i Restauracja FRYDERYK***  
ul. Chopina 12, 48-300 Nysa, tel. +48 77 421 04 26,  +48 731 917 171
hotel@fryderyk.nysa.pl

 


© 2017 Hotel Fryderyk. All Rights Reserved.