Informacje

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z nadesłaną  korespondencją do Hotelu Fryderyk w Nysie

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JBK Joanna Krzemień z siedzibą w Nysie (48–300), przy ul. Fryderyka Szopena 12, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu +48774210426, numer NIP: 7532254236, REGON: 160178870. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: Hotel Fryderyk ul Fryderyka Szopena 48-300 Nysa lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem w zakresie przesłania zapytania i przedstawienia oferty przez administratora lub nawiązania kontaktu z administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem (przesłanie danych)

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

4.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5.Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7.Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych , wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. W przypadku, gdy zostanie uznane, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
Hotel i Restauracja FRYDERYK***  
ul. Chopina 12, 48-300 Nysa, tel. +48 77 421 04 26,  +48 731 917 171
hotel@fryderyk.nysa.pl

 


© 2017 Hotel Fryderyk. All Rights Reserved.