Informacje

Obwieszczenie

dla osób przebywających na terenie monitorowanym przez system monitoringu wizyjnego

prowadzony przez Hotel Fryderyk w Nysie- JBK Joanna Krzemień

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JBK Joanna Krzemień z siedzibą w Nysie (48–300), przy ul. Fryderyka Szopena 12, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu +48774210426, numer NIP: 7532254236, REGON: 160178870. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: Hotel Fryderyk ul Fryderyka Szopena 48-300 Nysa lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Hotel Fryderyk należący do administratora, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej.

3. System monitoringu wizyjnego jest stosowany przez administratora z uwagi na prawnie uzasadniony jego interes i odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne :

a) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);

b) art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

4. Monitoring wizyjny obejmuje: obiekt z zewnątrz, piętra od -1 do 4 na korytarzach, lobby, recepcję, bar, sale restauracyjne oraz pomieszczenia magazynowe i kuchnię.

5. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w mieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą, aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 21 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8.Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wycofać wyrażoną zgodę (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia). Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku, gdy zostanie uznane, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Hotel i Restauracja FRYDERYK***  
ul. Chopina 12, 48-300 Nysa, tel. +48 77 421 04 26,  +48 731 917 171
hotel@fryderyk.nysa.pl

 


© 2017 Hotel Fryderyk. All Rights Reserved.