REGULAMIN DLA GOŚCI HOTELU I RESTAURACJI FRYDERYK W NYSIE - W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2


(obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 r.)

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową (link do strony informacyjnej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/uslugi).

Regulamin określa zasady organizacji i korzystania z usług JBK Joanna Krzemień- Hotelu i Restauracji Fryderyk w Nysie (dalej: Hotel i Restauracja).

I. ZASADY DLA GOŚCI HOTELU I RESTAURACJI

 1. Zapraszamy do Hotelu i Restauracji osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 2. Na terenie Hotelu i Restauracji Goście są zobowiązani do:

  1. zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej, do chwili zajęcia wskazanego przez obsługę stolika/pokoju;

  2. zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Gości;

  3. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do obiektu;

  4. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych oraz zaleceń obsługi Hotelu i Restauracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu oraz aktualnych zasad, publikowanych na stronie: www.gov.pl Koronawirus: informacje i zalecenia

II. ORGANIZACJA HOTELU I RESTAURACJI

 1. Restauracja udostępnienia Gościom niezaszczepionym nie więcej niż 30 % miejsc siedzących, natomiast Hotel udostępnienia Gościom niezaszczepionym nie więcej niż 30 % pokoi; stosując obowiązujące w tym zakresie aktualne zasady publikowanych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 2. Do limitu, o którym mowa w pkt. 2 nie wlicza się osób posiadających określony status: w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, ozdrowieńców oraz osób posiadających aktualny negatywny test na Covid-19.

 3. W pomieszczeniach Restauracji może przebywać jednocześnie nie więcej niż 25 osób, z uwzględnieniem punktu II.2 niniejszego Regulaminu.

 4. Hotel udostępnia Gościom nie więcej niż 4 pokoje, z uwzględnieniem punktu II.2 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku braku maseczki Goście mogą otrzymać ją bezpłatnie od obsługi Hotelu i Restauracji.

 6. Dla zachowania aktualnych zasad dotyczących wyznaczonego limitu dla osób niezaszczepionych mogących korzystać z usług Hotelu i Restauracji, obsługa może poprosić o dobrowolne okazanie stosownego certyfikatu potwierdzającego określony status, o którym mowa w pkt.2. W przypadku nieokazania stosownych dokumentów pracownicy Hotelu i Restauracji mają prawo odmówić obsługi.

 7. Jeżeli dozwolony limit 30% obłożenia zostanie osiągnięty, pozostałe miejsca lub pokoje mogą być udostępnione tylko osobom, które dobrowolnie przy wejściu, na prośbę obsługi Hotelu i Restauracji okażą: unijne cyfrowe zaświadczenie COVID; lub zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19; lub wynik negatywnego testu; lub zaświadczenie o wyzdrowieniu.

III. DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO GOŚĆI

 1. Płyny do dezynfekcji
  Na terenie Hotelu i Restauracji: przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach oraz przed toaletami umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.

 2. Toalety

  1. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, oraz ręczniki papierowe.

  2. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.

 3. Wentylacja i dezynfekcja pomieszczeń

  1. W pomieszczeniach restauracji i pokojach hotelowych codziennie zostają uchylone lub otwarte okna.

  2. W pomieszczeniach restauracji i pokojach hotelowych regularnie dokonuje się ozonowania.

 4. Personel

  1. Personel Hotelu i Restauracji wykonuje swoje czynności z zastosowaniem środków ochrony dokonując regularnej dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych.

  2. Personel Hotelu i Restauracji został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii..

  3. Personel Hotelu i Restauracji, może prosić Państwa o dobrowolne okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID; lub zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19; lub wyniku negatywnego testu; lub zaświadczenia o wyzdrowieniu.

 5. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi

  1. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u Gościa lub obsługi Hotelu i Restauracji JBK Joanna Krzemień informuje o tym fakcie odpowiednią Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://hotel.nysa.pl.pl/ w zakładce (Wytyczne COVID-19), a także przy wejściu do obiektu i w recepcji Hotelu.

 2. Każdy Gość Hotelu i Restauracji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.

 3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na stronie https://www.hotel.nysa.pl/pl/polityka-prywatnosci

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Goście niestosujący się instrukcji i poleceń pracowników Hotelu i Restauracji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie obiektu.

 2. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za pobyt lub usługi gastronomiczne.

 3. Przedsiębiorca ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

 4. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu i obsługi osób niestosujących się do zasad niniejszego Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zamiany lub uchylenia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, rekomendacje uprawnionych jednostek i służb oraz obowiązujące zasady publikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

 
Hotel i Restauracja FRYDERYK***  
ul. Chopina 12, 48-300 Nysa, tel. +48 77 421 04 26,  +48 731 917 171
hotel@fryderyk.nysa.pl

 


© 2017 Hotel Fryderyk. All Rights Reserved.