Informacje

Kierownictwo hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960) oraz uregulowania należności za pobyt. Płatność powinna nastąpić w dniu meldunku.

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Hotel ma obowiązek zapewnić:
*  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
*  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
*  profesjonalną i uprzejmą obsługę
*  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i    życzenie
*  w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

6. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
*  udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
*  budzenie o wyznaczonej godzinie
*  przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
*  przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.

7. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami.

8. Śniadanie serwowane jest w restauracji hotelowej od poniedz. do soboty w godz.7:00 – 10:00, a w niedzielę i święta w godz. 8:00-11:00. Prosimy o niewynoszenie jedzenia poza restaurację.

9. Na terenie restauracji hotelowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i posiłków zakupionych poza naszym barem.

8. Zwierzęta nie są akceptowane (w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt). Obowiązują dodatkowe opłaty.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

14. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz /kartę pozostawić w recepcji.

15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

19. W razie niedojazdu pobieramy opłatę za jedna dobę.

20. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty.

21. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w całym obiekcie, również w pokojach. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia Systemu Sygnalizacji Pożarowej. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.

22. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące
Hotel i Restauracja FRYDERYK***  
ul. Chopina 12, 48-300 Nysa, tel. +48 77 421 04 26,  +48 731 917 171
hotel@fryderyk.nysa.pl

 


© 2017 Hotel Fryderyk. All Rights Reserved.